Изаберите ваш језик

Оптичко друштво Србије је добровољна, невладина, непрофитна, професионална организација основана са циљевима у пољу оптике, фотонике, сличних дисциплина и њихових примена. Циљеви и задаци Друштва су:

  • праћење, помагање и унапређење научног истраживања у оквиру поља интересовања Друштва:
  • охрабривање и подршка свим врстама образовања у оквиру поља интерсовања Друштва;
  • популаризација и промовисање поља интересовања Друштва;
  • развој модерних оптичких технологија и њихових примена;
  • охрабривање сарадње међу научницима у Србији и иностранству;
  • унапређење сарадње између економије, науке и образовања;
  • давање експертских мишљења, сугестија и прегледа компетентним телима за време усвајања стратешких докумената Републике Србије које се односе на истраживачки и образовни рад у оквиру поља интересовања Друштва;
  • помагање раду и координацији здружене акције истраживача и професионалаца у оквиру поља интересовања Друштва;
  • активно учествовање у раду научних фондација Републике Србије;
  • сарадња са Европским оптичким друштвом, Оптичким друштвом Америке и другим професионалним друштвима са сличним циљевима и задацима.