Изаберите ваш језик

Тела Друштва су: Скупштина, Председништво и Надзорни одбор.

Скупштина

Скупштина Друштва је највише управно тело Друштва. Скупштина је састављена од свих чланова Друштва.

Председништво

Председништво је представник руководећег тела Друштва. Чланови Председништва су (од 2022): председник др Зоран Грујић, потпредседник др Горан Глигорић, заменик председника др Славица Јовановић.

Надзорни одбор

Надзорни одбор Друштва контролише регуларност тајног гласања за чланове тела Друштва, вреднује финансијску активност Друштва и коначни годишњи обрачун Друштва. Чланови Надзорног одбора су (од 2023): проф. др Пеђа Михаиловић, др Марина Лекић, др Милутин Степић.

Програмски одбор

Програмски одбор је оперативно тело Председништва које се стара о припреми и организацији националних и међународних професионалних сусрета, као и о публиковањем у оквиру поља интересовања Друштва. Чланови су (од 2014) др Љупчо Хаџиевски и др Антун Балаж.

Секретар

Секретар се стара о финансијама Друштва и активно учествује у припреми сусрета и у раду свих тела и радних тела Друштва. Секретар Друштва је (од 2016): др Александер Ковачевић.

 

Статут Оптичког друштва Србије је усвојен на Оснивачкој Скупштини одржаној 29. октобра 2011.